VOG

TV Miland wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor alle leden. Wanneer (seksuele) intimidatie of pesten zich voordoen, dan is van die veilige omgeving geen sprake meer. Om een veilig klimaat voor onze jeugdleden te borgen zullen (nieuwe) leden van het bestuur, de jeugdcommissie en de jeugdtrainer gevraagd worden hieraan bij te dragen en voor hen geldt de verplichting om een VOG te tonen om de kans om grensoverschrijdend gedrag te verkleinen.

TV Miland heeft een aanvraag gedaan om gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG. Na toelating zullen de betrokkenen een mail van het bestuur ontvangen met het verzoek de aanvraag gratis VOG af te ronden via hun eigen DigiD. Doelstelling is om z.s.m. alle aanvragen te hebben afgerond.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen bij onze vereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 785 157

Park Milandweg

Milandweg 27
3474 KK Zegveld

KVK-nummer

40479309