VOG

TV Miland wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor alle leden. Wanneer (seksuele) intimidatie of pesten zich voordoen, dan is van die veilige omgeving geen sprake meer.

Om een veilig klimaat voor onze jeugdleden te borgen, zullen leden van het bestuur, de jeugdcommissie en de jeugdtrainer gevraagd worden hieraan bij te dragen. Voor hen geldt de verplichting om een VOG te tonen om de kans om grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. 

 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen bij onze vereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.