Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 

Tennisvereniging Miland wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier tennist en zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar binnen de vereniging alles aan moeten doen om ongewenste omgangsvormen, zoals treiteren en pesten, te voorkomen. 

Ondanks alle pogingen om ongewenst gedrag te voorkomen, kunnen zich toch ongewenste aangelegenheden voordoen. Het is dan wellicht lastig om de direct betrokkene(n) daarop aan te spreken. In zo'n situatie is het prettig om te weten dat je bij iemand terecht kan. Iemand die luistert en die probeert om het probleem op te lossen. 

Het bestuur heeft daarom besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen.      

Corien de Kruijf-Vermeij is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je met de vertrouwenspersoon contact opnemen. 

Concreet heeft de vertrouwenspersoon de volgende taken:

  • luisteren naar de klacht of het probleem
  • nagaan of bemiddeling mogelijk is
  • in samenspraak met de melder bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
  • eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

 

De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk.

Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem gemeld heeft, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

 

Mocht je een beroep op de vertrouwenspersoon willen doen, dan kun je haar bereiken op 06-20262819 en [email protected]